In sanitary meaning in malayalam

Word: In sanitary

Meanings of In sanitary in malayalam :

Adjective Anaareaagyakaramaaya (അനാരോഗ്യകരമായ) Malinamaaya (മലിനമായ)
Related wordsIn sanitary - Anaareaagyakaramaaya (അനാരോഗ്യകരമായ)
Malayalam to English
English To Malayalam