Ordurous meaning in malayalam

Word: Ordurous

Meanings of Ordurous in malayalam :

Adjective Azhukkaaya (അഴുക്കായ) Malinamaaya (മലിനമായ)
Related wordsOrdurous - Azhukkaaya (അഴുക്കായ)
Malayalam to English
English To Malayalam