to apply oneself meaning in marathi

Word: to apply oneself

Meanings in marathi :

As transitive verb :
yojane ( योजणे )
jadane ( जडणे )
योजना करणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to applyto argueto arrange neatlyto arrangeto arrestto arrive atto arriveto articulateto ascendto ascertainto ask a questionto ask afterto ask forto askto aspire afterto assessto assignto associate withto attachto attackto attainto attend toto attractto authorise as a deputy teacherto avoidto awakento balanceto barkto batheto batter