to snub meaning in marathi

Word: to snub

Meanings in marathi :

As transitive verb :
umaradane ( उमरडणे )
daavalane ( डावलणे )
ओलांडणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to soak in salt waterto sobto soften anger etcto soften by pressingto softento solidifyto soundto sowto speak aboutto speak angrilyto speak criticallyto speakto spend to pass timeto spendto spinto spit outto spitto splash upto split with a cracking soundto splitto sportto sprainto spread out freelyto spread outto spreadto sprinkle with holy waterto sprinkleto sprout waywardlyto sproutto sputter