to spread out freely meaning in marathi

Word: to spread out freely

Meanings in marathi :

As transitive verb :
bisaatane ( बिसाटणे )
भडकणे
फैलावणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to spread outto spreadto sprinkle with holy waterto sprinkleto sprout waywardlyto sproutto sputterto squeezeto stampto stand on endto standto stare fixedlyto stareto start offto stay awayto stayto stealto step with a thumpto stepto stick toto stickto stigmatize oneselfto stimulateto stir togetherto stir upto stirto stitchto stop growingto stopto strengthen