to swing vigorously meaning in marathi

Word: to swing vigorously

Meanings in marathi :

As transitive verb :
aandolaneaandolane ( आंदोलणे -आंदोळणे )
dolane ( डोलणे )
मागेपुढे हेलावणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to swingto swirlto synthesizeto take a bathto take a nice shapeto take a vowto take as ones ownto take awayto take backto take care ofto take formto take into take on a costumeto take on a formto take onto take placeto take refuge into take refuge withto take shapeto take shelter into take shelterto take solid formto take the leadto take toto taketo talk toto talk wildly in ones sleepto talk without restraintto tantalizeto taper