to take a bath meaning in marathi

Word: to take a bath

Meanings in marathi :

As noun :
nhaane ( न्हाणे )
स्नान करणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to take a nice shapeto take a vowto take as ones ownto take awayto take backto take care ofto take formto take into take on a costumeto take on a formto take onto take placeto take refuge into take refuge withto take shapeto take shelter into take shelterto take solid formto take the leadto take toto taketo talk toto talk wildly in ones sleepto talk without restraintto tantalizeto taperto tasteto tauntto teach a lesson toto teach