Athyaavashyamulla mattu chila jolikalundu meaning in english malayalam - അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റു ചില ജോലികളുണ്ട് 

Athyaavashyamulla mattu chila jolikalundu meaning in english


Word: അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റു ചില ജോലികളുണ്ട് Transliteration: atyāvaśyamuḷḷa maṟṟu cila jaോlikaḷuṇṭ

Meaning of അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റു ചില ജോലികളുണ്ട് in english :

Idiom Some other fishes to fry
Related wordsatyāvaśyamuḷḷa maṟṟu cila jaോlikaḷuṇṭ (അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റു ചില ജോലികളുണ്ട്) - Some other fishes to fry
Malayalam to English
English To Malayalam