Ul‍kkollaan‍ buddhimuttulla kaaryam meaning in english malayalam - ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം 

Ul‍kkollaan‍ buddhimuttulla kaaryam meaning in english


Word: ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം Transliteration: uḷ‍kkoḷḷān‍ buddhimuṭṭuḷḷa kāryṁ

Meaning of ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം in english :

Idiom A bitter pill to swallow 
Related wordsuḷ‍kkoḷḷān‍ buddhimuṭṭuḷḷa kāryṁ (ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം) - A bitter pill to swallow 
Malayalam to English
English To Malayalam