Orunguka meaning in english malayalam - ഒരുങ്ങുക 

Orunguka meaning in english


Word: ഒരുങ്ങുക Transliteration: oruṅṅuka

Meaning of ഒരുങ്ങുക in english :

Verb Attempt Deck Prepare
ഒരുങ്ങുക definition in malayalam: തയ്യാറാകുക, സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യുക വേഷഭൂഷാദികള്‍ അണിഞ്ഞു തയ്യാറാവുക തുടങ്ങുക, ആരംഭിക്കുക യത്നിക്കുക, ഉദ്യമിക്കുക, തുനിയുക Related wordsoruṅṅuka (ഒരുങ്ങുക) - Attempt
Malayalam to English
English To Malayalam