Chilappeaal‍ meaning in english malayalam - ചിലപ്പോള്‍ 

Chilappeaal‍ meaning in english


Word: ചിലപ്പോള്‍ Transliteration: cilappōḷ‍

Meaning of ചിലപ്പോള്‍ in english :

Conjunction At times Once in a while Some times Sometime Sometimes
Origin: ചില-പൊഴുത്
ചിലപ്പോള്‍ definition in malayalam: ചിലസമയത്ത് പക്ഷേ, ഒരുപക്ഷേ Related wordscilappōḷ‍ (ചിലപ്പോള്‍) - At times cilappōḷ‍ anukūliccuṁ cilappōḷ‍ pratikūliccuṁ perumāṟuka (ചിലപ്പോള്‍ അനുകൂലിച്ചും ചിലപ്പോള്‍ പ്രതികൂലിച്ചും പെരുമാറുക) - Blow hot and cold cilappōḷ‍ apradhāna kāryaṅṅaḷe paramār‍śiccu tuṭaṅṅunna rīti (ചിലപ്പോള്‍ അപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ പരമാര്‍ശിച്ചു തുടങ്ങുന്ന രീതി) - Not to mention cilappōḷ‍ veṟuṁ tamāśakk‌ kuṭṭikaḷēyuṁ maṟṟuṁ viḷikkunnat‌ (ചിലപ്പോള്‍ വെറും തമാശക്ക്‌ കുട്ടികളേയും മറ്റും വിളിക്കുന്നത്‌) - Rascal
Malayalam to English
English To Malayalam