Muthiruka meaning in english malayalam - മുതിരുക 

Muthiruka meaning in english


Word: മുതിരുക Transliteration: mutiruka

Meaning of മുതിരുക in english :

Verb Attempt Dare Proffer Take the liberty to do Venture
മുതിരുക definition in malayalam: തീര്‍ച്ചയാവുക ഉദ്യമിക്കുക, തുനിയുക മുമ്പോട്ടുപോകുക വട്ടം കൂട്ടുക വളരുക, പ്രായംകൂടുക Related wordsmutiruka (മുതിരുക) - Attempt
Malayalam to English
English To Malayalam