Lustiness meaning in hindi | Lustiness ka matlab 

Lustiness meaning in hindi

How to pronounce Lustiness 
Lustiness ki paribhasha : man ki vah uttam tatha priy anubhooti jisake dvaara anubhav karanevaale ka vishesh samaadhaan aur sntosh hota hai aur jisake baraabar bane rahane ki vah kaamana karata hai praachin RRishi ka naam jo paraashar ke pita the

 Examples
Usage of Lustiness in sentences


Word of the day 19th-Sep-2021

Have a question? Ask here..
Name*     Email-id    Comment* Enter Code: