Set of mind meaning in malayalam

Word: Set of mind

Meanings of Set of mind in malayalam :

Noun Maanasikabhaavam (മാനസികഭാവം)
Related wordsSet of mind - Maanasikabhaavam (മാനസികഭാവം)
Malayalam to English
English To Malayalam