Social conscience meaning in malayalam

Word: Social conscience

Meanings of Social conscience in malayalam :

Noun Saamoohikaavabeaadham (സാമൂഹികാവബോധം) Saamoohikaavabodham (സാമൂഹികാവബോധം)
Related wordsSocial conscience - Saamoohikaavabeaadham (സാമൂഹികാവബോധം)
Malayalam to English
English To Malayalam