to singe meaning in marathi

Word: to singe

Meanings in marathi :

As transitive verb :
polane ( पोळणे )
भाजणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to sinkto sitto slackento slayto sleepto sliceto slide awayto slightto slip awayto slip offto slipto slow downto smartto smashto smear the ground or a wall with cowdung washto smearto smellto snatch awayto snatchto sneezeto sniffto snoreto snubto soak in salt waterto sobto soften anger etcto soften by pressingto softento solidifyto sound