to sleep meaning in marathi

Word: to sleep

Meanings in marathi :

As noun :
sutane ( सुतणे )
निजणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to sliceto slide awayto slightto slip awayto slip offto slipto slow downto smartto smashto smear the ground or a wall with cowdung washto smearto smellto snatch awayto snatchto sneezeto sniffto snoreto snubto soak in salt waterto sobto soften anger etcto soften by pressingto softento solidifyto soundto sowto speak aboutto speak angrilyto speak criticallyto speak