to slow down meaning in marathi

Word: to slow down

Meanings in marathi :

As noun :
mandavane ( मंदवणे )
मंद होणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to smartto smashto smear the ground or a wall with cowdung washto smearto smellto snatch awayto snatchto sneezeto sniffto snoreto snubto soak in salt waterto sobto soften anger etcto soften by pressingto softento solidifyto soundto sowto speak aboutto speak angrilyto speak criticallyto speakto spend to pass timeto spendto spinto spit outto spitto splash upto split with a cracking sound