Cowman meaning in hindi | Cowman ka matlab 

Cowman meaning in hindi

How to pronounce Cowman 
Cowman ki paribhasha : sikari ya jnjir ke aakaar ka gale men pahanane ka ek prakaar ka aabhooshana, jo patale taaron ko gathakar phulaavadaar banaaya jaata hai ek chhnd ka naam jise saar aur shaanu bhi kahate hain is prayatn se varn bole jaate hain—ga, gha, ja, jha, la, dh da, dha, ba, bha, na, na na, na ma, ya, ra, la, va, aur ha ek jaati jisaka kaam gaay bhaus rakhana aur doodh bechana hai yadu ke vnshaj yuduvashi, yaduvashi kshatriy

 Examples
Usage of Cowman in sentences

The word can be used as noun in hindi and have more than one meaning. . 
Word of the day 17th-Oct-2021

Have a question? Ask here..
Name*     Email-id    Comment* Enter Code: