oblation made to gods meaning in marathi

Word: oblation made to gods

Meanings in marathi :

As noun :
svaaha ( स्वाहा )
देवांना द्यावयाची अन्नाची आहुती
देवांना आहुती देताना म्हणावयाचा मंत्र
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning