to jump up with a start meaning in marathi

Word: to jump up with a start

Meanings in marathi :

As transitive verb :
shadaadane ( षडाडणे )
खडबडून उठणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to jump with all four legsto jumpto keep hiddento keep watch onto keepto kick awayto kickto killto kissto kneadto knock at or onto knowto labour hardto laugh loudlyto leadto leak outto leakto lean onto leapto learn aboutto learn by heartto learnto leave offto leave outto leaveto let an end of a garment hang looseto let free to grazeto let goto liberateto lick