Vishnu meaning in hindi | Vishnu ka matlab 

Vishnu meaning in hindi

How to pronounce Vishnu 
As noun : अक्षधर अग्निजिह्व अघनाशन अच्युतमूर्ति अब्धिशय अमृतवपु अमेयात्मा अरबिंदनाभ अरविंदनयन अरविंदनाभि अरविंदलोचन असुरद्विट् असुररिपु असुरसूदन आत्मभू आत्मयोनि आत्मसमुद्भव आदिकेशव आदिगदाधर आदिदेव आदिपुरुष, आदिपूरुष आदिभूत आदिवराह इंद्रकर्मा इंद्रावरज उत्तमश्लोक उदारथि उदारधी ऊर्द्ध्वदेव एकपात् एकपाद ककुदमी कपिलाचार्य कमलनयन कमलनाभ कमलाकांत कामहा कालकुंज खंडपरशु गदी गरुड़ध्वज गरुड़यान गरुडांक गविश गोपति गोलोंक गोहित चक्रभृत् चक्रहस्त चतुगीति चिरजीवी जगत्प्रभु जगदगुरु जगदयोनि जन्मकील जयपाल जलशय जलशायी जह्नु जादपतिपु जेता ज्योतिस् तंतुवर्धन तपस्तति तार्क्ष्यध्वज तीर्थपाद तुरासाइ त्रिककुद् त्रिदशपुंगव त्रिधाम त्रिनाभ त्रियुग त्रिविक्रम दनुजारी देवदेव देवश्रुत द्युतिधर द्रविणप्रद द्विजवाहन धनुद्धर धरणिधर धरणीधृत धरनीधर धराधव धरापति धर्मगुप्त धर्मनाभ धर्मयूप, धर्मयोनि ध्रुवाद्दार नरंधिष निर्वृत्तात्मा निवृत्तात्मा नीलमाधव पंकजनाभ पतत्रिकेतन पद्मकर पद्मगर्भ पद्मनाभ पद्मनाभि पद्मभास पद्याक्ष पद्याधीश परधाम परपुरुष परमपुरुष, परमपूरुष पांसुजलिक पापनाशन पुण्यकीतन पुण्यश्लोक पुराणपुरुष पुरुषवर पुरुहूति पुष्करनाभ पुष्पधारण पुष्पहास पृश्निश्रृंग प्रजाधर प्रथु प्रधानात्मा प्राचेतस् प्रियार्ह फणितल्पग बलिंदम बलिध्वंसी बहुश्रृग बाणहा बाहुभेदी ब्रह्मकृत् ब्रह्मण्यदेव ब्रह्मनाभ ब्रह्मविवधन ब्रह्मशय ब्रह्मी भक्तवत्सल भगवान् भगवान भयनाशन भर्त्ता भुगर्भ भूतकृत भूतपाल भूतभव्य भूतभावन भूतमृत् भूतवास भूभृत् भूरिदक्षिण यज्ञकल्प यज्ञकृत् यज्ञक्रतु यज्ञत्राता यज्ञधर यज्ञपति यज्ञपुरुष यज्ञभृत् यज्ञभोक्ता यज्ञवराह यज्ञवाहन यज्ञवीर्य यज्ञसाधन यज्ञहृदय योगनिलय योगपति रणांतकृत रतिदेव रत्ननाभ रत्ननायक रत्नबाहु रत्नाक रथांगधर रथांगपाणि रमाकांत रमानरेश रमारमण रम्यश्री रविनेत्र रविलोचन राजस्वामी राहुभेदी रुचिरांगद रेवतीरमण लक्ष्मीनाथ लक्ष्मीपति लक्ष्मीवल्लभ लखमीवर लच्छिनिवास लतापर्ण लोककता वाक्पति वाजसन वारिश वासवानुज विरिचन विश्वकशेन् विश्वचक्रात्मा विश्वतृप्त विश्वप्रबोध विश्वमोहन विश्वयोनि विश्वरुपी विश्वरेता विश्ववाहु विश्वविस्त्र विश्ववृक्ष विश्वाबाहु विष्णु विसन विस्नु वीतभय वीरचक्र वीरचक्रेश्वर वीरचक्षुष्मान् वीस्न वृषभेक्षण वृषांतक वृषाकपि वृषाही वेंकटेश वेंकटेश्वर वेघ वेदगृह्य वेदात्मा वैखान वैष्ट्र व्यक्तरूप शंखी शतावर्त्ती शद्रु शब्दातिग शरीरभृत् शवशयनाथ शशबिंदु शार्ङी्ग शार्ङ्गधन्वा शार्ङ्गधर शार्ङ्गपाणि शार्ङ्गायुध शिपिविष्ट शिवकीर्त्तन श्रीकर श्रीगर्भ श्रीग्रामर श्रीनिकेतन श्रीपत श्रीपति श्रीमय श्रीरंग श्रीरमण श्रीवत्स श्रीवर श्रीवल्लभ श्रीवास, श्रीवासक श्रीश श्रीहरि श्रुतिसागर षड्बिंदु सत्यमेधा सदायोगी समस्तधाता समावर्त्त सर्वलोकेश, सर्वलोकेश्वर सर्ववागीश्वरेश्वर सहस्त्रचरण सहस्त्रचित्त सहस्त्रद्दश् सहस्त्रनयन सहस्त्रनामा सहस्त्रनेत्र सहस्त्रपाद सहस्त्रपाद् सहस्त्रभुज सहस्त्रमूर्ति सहस्त्रमूर्द्धा सहस्त्रलोचन सहस्त्रशीर्ष सहस्त्रश्रवण सहस्त्राक्ष सहस्त्रानन साक्षीभूत सामगर्भ सामगायन सारंगहर साल्वहा सिंधुशयन सुब्रह्मण्य सुमतिंजय सुरभूप सुरमौर सुरश्रेष्ठ सुरसाईँ सूर्यविघ्न स्वयंभू स्वर्णविंदु हयास्य हरित् हरिदेव हरिभक्त हरिभक्ति हुतभुक् हृषीकनाथ हृषीकपति हृषीकेश्वर
Usage of Vishnu: 1: lord vishnu is the slayer of demon madhu. 2: The devas went to invoke vishnu to protect them.
Vishnu ki paribhasha : hinduon ke ek pradhaan aur bahut bade devata jo srashti ka bharana, poshan aur paalan karanevaale tatha brahma ke ek vishesh roop maane jaate hain

 Examples
Usage of Vishnu in sentences

The word can be used as noun in hindi. 
Word of the day 28th-Jul-2021

Have a question? Ask here..
Name*     Email-id    Comment* Enter Code: