daantaurari, dantaurari, daantaurari meaning in englishदांतौर--री का अंग्रेजी में अर्थ

शब्द : दांतौर--री

Transliteration : daa.ntaura-rii

Other spellings : daantaurari, dantaurari, daantaurari
row of teeth

Warning: Undefined variable $tmmeanings in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 75
Marathi to English


Recent Marathi English Meaning


Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daaij, daij, daaij
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daaijapan, daijapan, daaijapan
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daaid, daid, daaid
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daai, dai, daai
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daauupasaauu, dauupasauu
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daauuvaar, dauuvar
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daaepasaaey, daepasaey
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daaopasaao, daopasao
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daakhavine, dakhavine
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daakhaalaala, dakhalal
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daagh, dagh
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daat, dat
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daatana, datan
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daatani, datani, daatani
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daatane, datane
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daatadala, datadal
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daatani, datani, daatani
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daatapan, datapan
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daatik, datik
Warning: Undefined variable $pos1 in /home/u342028004/domains/maxgyan.com/public_html/marathi/english/index.php on line 176
daati, dati, daati