daatodaativaati, datodativati, daatodaativaati meaning in englishदाटोदाटी--वाटी का अंग्रेजी में अर्थ

शब्द : दाटोदाटी--वाटी

Transliteration : daaTodaaTii-vaaTii

Other spellings : daatodaativaati, datodativati, daatodaativaati
many kinds of
Marathi to English