sanaadabaddh sanaadabadhasanaaddhabaddh, sanadabaddh sanadabadhasanaddhabaddh meaning in englishसनादबध्द-सनादबध-सनाध्दबध्द का अंग्रेजी में अर्थ

शब्द : सनादबध्द-सनादबध-सनाध्दबध्द

Transliteration : sanaadabaddha- sanaadabadha-sanaaddhabaddha

Other spellings : sanaadabaddh sanaadabadhasanaaddhabaddh, sanadabaddh sanadabadhasanaddhabaddh
ready
Marathi to English