Waterfallp meaning in malayalam

Word: Waterfallp

Meanings of Waterfallp in malayalam :

Noun Jaladhaara (ജലധാര)
Related wordsWaterfallp - Jaladhaara (ജലധാര)
Malayalam to English
English To Malayalam