kiz meaning in english


Word: கீழ் - The tamil word have 4 characters and have more than one meaning in english.
kiz means
1. this fluid appearing in or flowing from the eye as the result of emotion, especially grief
2. to separate by cutting, chopping, etc., usually lengthwise
3. to remain faithful
4. to put an end to; destroy; explode
5. on, in, or toward a lower level, as a lower deck of a ship
6. underneath
7. lower in place or position; closer to the bottom or base
8. a fundamental principle or groundwork; foundation; basis

Transliteration : kīẕ Other spellings : kiz

Meanings in english :

As noun :
inferior
hole forgetfulness bridle bit
As adverb :
beneath
As adjective :
low disgraceful dishonorable downward lower Ex: The latter had suggested the Emba River as the lower (கீழ்) boundary. infernal eastern Ex: Asia is generally defined as comprising the eastern (கீழ்) four-fifths of Eurasia. eastward easterly east

Meaning of kiz in tamil

கிறேன் / கிறேன்
ந்தேன் / ந்தேன்ven / வேன்கீழ / கீழகிழிக்க / கிழிக்கபிளக்க / பிளக்கஅழிக்க / அழிக்ககோடுகிழிக்க / கோடுகிழிக்கஅதுமரத்தின்கீழிருக்கிறது / அதுமரத்தின்கீழிருக்கிறதுகீழ்மையான / கீழ்மையானகீழான / கீழானkizkku / கிழக்குkizitam / கீழிடம்kizkku / கிழக்குpllm / பள்ளம்kizulakam / கீழுலகம்maṟati / மறதிkativalam / கடிவாளம்kizmakkal / கீழ்மக்கள்

Identical words :

As noun :
kiznokku ( கீழ்நோக்கு ) - downward ten dencykizppativu ( கீழ்ப்படிவு ) - submission
As adverb :
kizmelaka ( கீழ்மேலாக ) - upside down
kizkkatu ( கீழ்க்காது ) - lower part of the earkizkaṟṟu ( கீழ்காற்று ) - east windkiznokka ( கீழ்நோக்க ) - to look downwardkiznokkittitta ( கீழ்நோக்கித்திட்ட ) - to assail with very indecent speechkizppata ( கீழ்ப்பட ) - to be subduedkizppatiya ( கீழ்ப்படிய ) - to yieldkizppatiyattanam ( கீழ்ப்படியாத்தனம் ) - disobediencekizppatutta ( கீழ்ப்படுத்த ) - to subduekiznokkinarachi ( கீழ்நோக்கினராசி ) - zodiacal sign which looks downwardkizmeṟṟenvatal ( கீழ்மேற்றென்வடல் ) - eastkizkkan ( கீழ்க்கண் ) - look from under the eye lidskizkkural ( கீழ்க்குரல் ) - low tone of voice

Tamil Examples :

1. வங்கி நடவடிக்கைகள் எந்த அளவுக்கு எளிதாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு மக்களின் பணம் முறையான சேமிப்பின் கீழ் வந்து நாட்டிற்கும் பலன் தரும்
vanki natavatikkaikal enta alavukku elitaka irukki?ato, anta alavukku makkalin panam mu?aiyana chemippin kiz vantu natti?kum palan tarum

2. மத்திய அரசின் இந்த பதிலில், கேரளாவில் இந்த நான்கு அணைகளும் அமைந்து உள்ளதால், அந்த மாநிலத்தின் பட்டியலின் கீழ் அணைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன
mattiya arachin inta patilil, keralavil inta nanku anaikalum amaintu ullatal, anta manilattin pattiyalin kiz anaikal cherkkappattullana
3. வரதட்சணை கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் ஒரு புகார் வந்து விட்டால், அதில் குற்றவாளிகளாக குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பவர்கள் தவறு செய்தார்களா? இல்லையா? என்பதை உறுதிப்படுத்தா மல் கைது செய்வதும், சிறையில் அடைத்து விட்டு தங்களுக்கு சிக்கல் வராமல் பார்த்து கொள்வதும் போலீசாரின் செயல்பாடாக உள்ளது
varatatchanai kotumai chattattin kiz oru pukar vantu vittal, atil ku??avalikalaka ku?ippitappattu iruppavarkal tava?u cheytarkala? illaiya? enpatai u?utippatutta mal kaitu cheyvatum, chi?aiyil ataittu vittu tankalukku chikkal varamal parttu kolvatum policharin cheyalpataka ullatu
4. கீழ் நீதிமன்றங்களில் இனி தமிழில் மட்டுமே தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் ஆங்கிலத்திலும் தீர்ப்பளிக்கலாம் என்று உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் அனுப்பிய சுற்றறிக்கையை ரத்து செய்துள்ளனர்
kiz nitiman?ankalil ini tamizil mattume tirppalikka ventum en?u uttaravitta nitipatikal ankilattilum tirppalikkalam en?u uyar nitiman?a pativalar anuppiya chu??a?ikkaiyai rattu cheytullanar
5. அதில், தமிழகத்திலுள்ள கீழ் நீதிமன்றங்களில் தமிழ் மட்டுமின்றி ஆங்கிலத்திலும் தீர்ப்புகள் எழுதலாம் என்ற அதிர்ச்சி செய்தி அடங்கி இருந்தது
atil, tamizakattilulla kiz nitiman?ankalil tamiz mattumin?i ankilattilum tirppukal ezutalam en?a atirchchi cheyti atanki iruntatu
Tamil to English
English To Tamil